LISTA RECENZENTÓW

Recenzenci w roku 2017:

Grażyna Gunia (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)

 

Recenzenci w latach 2016-2010:

Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Aneta Domagała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Urszula Mirecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański)

Sławomir Gala (Uniwersytet Łódzki)

Aleksander Wilkoń  (Uniwersytet Śląski)

Iwona Nowakowska-Kempna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)